Jognyilatkozat

Jognyilatkozat

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS JOGI NYILATKOZATOK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen honlap nap.solar szerveren elérhető internet szolgáltatás; továbbiakban: „Honlap”) tulajdonosa és üzemeltetője a NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: NAP Nyrt.; székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-141019; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 28779083-2-41; továbbiakban: „NAP Nyrt.” vagy „Társaság”).

A Honlap, vagy annak bármely oldalának megnyitásával a Honlap felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó”) kifejezetten elfogadja a Honlapon meghatározott felhasználási feltételeket (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”).

A Honlap használatának feltétele, hogy Felhasználók elfogadják a Felhasználási Feltételek. A Honlap, vagy ezen belül bármely oldal megnyitásával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Kérjük, hogy amennyiben a Felhasználási Feltételekkel nem ért egyet, vagy azt nem kívánja elfogadni, a Honlapot és annak oldalait ne nyissa meg!

A NAP Nyrt. a Honlapon megjelenő tartalmakat, így különösen információkat, adatokat függetlenül azon megjelenési formájától (kép, mozgókép, hang, szöveg, garfika stb.) (a továbbiakban: „Tartalom”) kizárólag tájékoztatás céljából biztosítja, azok nem tekinthetők tanácsadásnak, ajánlásnak, illetve döntést vagy intézkedést megalapozó információknak.

A NAP Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a Honlapon, illetve annak Tartalmai tekintetében, külön előzetes értesítés vagy indokolás nélkül változtatásokat és javításokat hajtson végre, vagy a közölt Tartalmakat részben vagy egészben törölje, vagy a Honlap hozzáférhetőségét részben vagy egészben korlátozza, felfüggessze, megszüntesse.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Honlapot a Felhasználó saját felelősségre használhatja. A Honlapon lévő Tartalmak teljességéért a NAP Nyrt. felelősséget nem vállal, azonban törekszik ezen Tartalmak naprakészségét biztosítani.

A NAP Nyrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek és Tartalmak kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a NAP Nyrt. felelősséget nem vállal.

A Felhasználó a Honlap látogatásával elfogadja, hogy a NAP Nyrt. nem felelős semmilyen kárért, ami a Honlap üzemzavarából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, félreérthetőségéből, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredhet, vagy ami a Honlap használatával (a Honlappal való kapcsolat létrehozása, böngészés, letöltés stb.) összefüggésben esetlegesen bekövetkezik a Felhasználó vagy harmadik személyek oldalán, ideértve különösen, de nem kizárólagosan: a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibát, vírust, kárt, adatvesztést, a Honlapon található Tartalmakkal, azok letöltésével közvetett vagy közvetlen összefüggésben bekövetkezett kárt, költséget, veszteséget. A NAP Nyrt. továbbá nem garantálja a Honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét.

Amennyiben a NAP Nyrt. Honlapján harmadik személyek által üzemeltetett domainre vonatkozó link szerepel, a harmadik személyek által működtetett domain, az ott megjelenő tartalom és információk tekintetében, vagy egyéb iránt a harmadik személyek által működtetett domainnel bármilyen összefüggésben a NAP Nyrt. felelősséget nem vállal.

ADATVÉDELEM

A Honlap használatával esetlegesen összefüggő adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket a Honlapon közzétett Adatkezelési/Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

A HONLAPHOZ FŰZŐDŐ SZERZŐI JOGOK

A Honlapon található valamennyi információ, Tartalom valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, valamint funkcióinak megvalósítása, a NAP Nyrt. kizárólagos tulajdonát képezi és az 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos NAP Nyrt. kifejezett hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után.

IMPRESSZUM

NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezés: NAP Nyrt.
székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20.
cégjegyzékszám: 01-10-141019
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószám: 28779083-2-41

ELÉRHETŐSÉG:

postacím: 1034 Budapest, Tímár utca 20.
tel: +36 20 591 2924
e-mail: info@nap.solar

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ:

Dotroll